Första sidanKontaaktVerksamhetenLokalenMedlemsinfoKurserStyrelsenOm förenigen
Intern Info
Ovanstående länk är försedd med lösenord. Om du glömt det ta
kontakt med Thor Hallstedt eller någon annan ur styrelsen
.
Handböcker
Evenemang


Gör ditt eget kapitälband.
Instruktion finner du under Handböcker ovan...

Angående Bryggeriområdet
Ambitionerna för bryggeriområdet är höga på många håll. Verksamheten kommer även i fortsättningen att vara av samma art som nu dvs. konstnärlig och hantverk. Men området skall utvecklas och göras öppnare, mer tillgängligt.

Hyresgästerna samarbetar i Kulturföreningen och med kommunen i en samarbetsgrupp där vi representeras av Tom Linder.

Även köpmännen i Centrum arbetar för att Bryggeriområdet skall ingå i ett attraktivt stråk mellan centrum och hamnen.

Du har väl sett vilka trevliga gallerier som öppnat inom området på sista tiden. Annicka Edwall har ställt i ordning ett mycket trevligt galleri "Handmade" i lokalen under vår verkstad. Hennes utställningar har varit synnerligen ambitiösa och av mycket hög klass.

Inga Berg har ett litet intimt galleri Vindfånget och galleri Fiskhuset har också öppnat.

Hyreshöjning
Vi vet nu med hur mycket vår hyra kommer att höjas framöver. Det kommer att ske stegvis. Vi kommer inte att klara den utan en viss avgiftshöjning. Men styrelsen arbetar för att den skall bli så liten som möjligt. Vi vet i alla fall att vi kommer att kunna vara kvar.

Falsbenet är medlem i
Kulturföreningen

Ordningsregler
Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 150 kr, 50 kr för familjemedlem.
Plusgiro: 91 09 87-7.Kontakta Arne Sköld om det är något du vill ha in något på hemsidan.