Säg hej

Om du är nyfiken på att veta mer om vår verksamhet och aktiviteter är du hjärtligt välkommen att höra dig.

5 personer bildar styrelsen. Verksamhetsåret 2018-2019 består den av Lars Blomqvist, ordförande, Bo Larsson, materialförvaltare, Åker Holm, kassör, Johan Fenger-Krog, sekreterare, Leif Arbell, ledamot.

Falsbenet
Behmbrogatan 5B
611 34  Nyköping